Organizatorzy:

Komitet Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk 

Prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak - Przewodniczący Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk 

Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Medycznych Instytut Nauk Medycznych 

Prof. dr hab. n. med. Artur Mazur - Prorektor Kolegium

 

Program i kolejność wykładów:

„Telezdrowotne podejście do opieki psychiatrycznej u osób ze spektrum autyzmu, podczas pandemii COVID-19 w USA”

Dr n. med. Roma Vasa

Instytut Kennedy’ego Kriegera, Klinika Psychiatrii i Nauk Behawioralnych, Uniwersytet Medyczny Johna Hopkinsa, USA

 

„Telezdrowie w psychiatrii dzieci i młodzieży w Polsce, w czasie pandemii COVID-19”

Dr n. med. Izabela łucka

Klinika Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego, Gdański Uniwersytet Medyczny, Polska

Dr n. med. Agnieszka Rynkiewicz

Zakład Psychiatrii, Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Polska

 

„Zdalna ocena autyzmu za pomocą Brief Observation of Symptoms of Autism (BOSA): kliniczne rozważania i implikacje”

Dr Deanna Dow

Dr Alison Holbrook

Centrum Badań i Leczenia Autyzmu, Instytut Neurobiologii i Badań nad Mechanizmami Ludzkiego Zachowania, Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles, USA

 

„Zmodyfikowana ocena trudności związanych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Priorytetyzacja indywidualnych potrzeb rodzinnych za pomocą telezdrowia”

Dr Somer Bishop

Klinika Psychiatrii, Uniwersytet Kalifornijski, San Francisco, USA